We are a environmental friendly and non-commercial living and working community.

We are

Upcoming events!

see when the next party, expo, dinner, etc. will be. Please also check or Facebook Page! Maastricht goes Vegan
22 Jan 201917:30 - 22:30
Doorgeefwinkel
24 Jan 201911:00 - 16:00
Foodbank Maastricht
25 Jan 201916:00 - 23:59

Projects & Initiatives

The people

Organisations and others

Cultural Freezone Collective

Het pand is officieel eigendom van de gemeente Maastricht, maar sinds 2002 is het ingenomen door kunstenaars, artiesten, programeurs en ontwerpers die er hun thuis hebben gevonden. Voor de gemiddelde bewoner of bezoeker van Maastricht blijft het slechts gissen wat er zich binnen de muren van het Landbouwbelang afspeelt. Eigenaardig eigenlijk, want er staan wekelijks verschillende culturele activiteiten op de agenda. Om een tipje van de sluier op te lichten, heeft Bert Janssen een jaar lang de activiteiten van het Landbouwbelang met zijn camera vastgelegd en vorig jaar gebundeld in een bijzonder boek.

 

Achter de grote gele deur draait het Culturele Vrijplaats Landbouwbelang op volle toeren door de bewoners, geengageerde vrijwilligers en donaties. Met hun initiatieven zetten ze zich af tegen de “wegwerp-maatschappij” en stimuleren ze bewustwording in eten en drinken, koopgedrag en besteding van vrije tijd. Van de bijenkasten op het dak tot aan de weggeefwinkel in de kelder, in elke ruimte van het Landbouwbelang ontpopten zich in de loop der tijd fascinerende initiatieven. “Deze plek is magisch, ik heb het gevoel dat ik hier aan moet bijdragen” zegt een Spaanse backpacker die met een videocameraatje, en een open mond, de inspirerende ruimtes vastlegt.

 

Je kunt er kennis maken met de veganistische of vegetarisch biologische keuken onder het genot van een een Gulpener Biologisch Ur-Pilsner of een Bionade. Ook voor een concert of jam-sessie ben je hier aan het juiste adres. In de enorme zalen biedt het Landbouwbelang ruimte aan eigenzinnig jong talent voor kunstexposities of theater zoals de onvergetelijke voorstelling van circus gezelschap Cirque du Platzak op koningsdag j.l.

 

In de voortuin van het Landbouwbelang ontstond een nieuw initiatief. In 2009 startte een groep vrijwilligers met de renovatie van een van de vervallen sluiswachterhuisjes. In 2011 openden hier de deuren van het Landhuis, een platform dat mensen met duurzame ideeen samenbrengt en hen de ruimte beidt daar iets mee te doen. Het onbewoonbaar verklaarde pand in de schaduw van het Landbouwbelang heeft plaats gemaakt voor o.a. workshopruimtes, een volledig uitgeruste keuken en een huiskamer café vervaardigd met duurzame materialen uit de omgeving.

 

Een wisselende groep van vrijwilligers en bezoekers bepaalt voor een groot gedeelte het activiteitenprogramma. Terugkerende activiteiten zoals foodbank dinner, repair cafe, mindfulness en kookworkshops wisselen zich af met spontane initiatieven zoals brood-en pizzabakken in de houtoven, druiven persen of honing slingeren. Er liggen telkens weer nieuwe initiatieven op de loer om hun weg te vinden naar het Landhuis. “We hebben dit huis niet voor ons gebouwd, maar voor de stad”, aldus Bart Dekker, medewerker by het Landhuis.

 

Maastricht is rijk aan culturele vrijplaatsen waarvan het Landbouwbelang de grootste is. De initiatieven van deze non-profit organisaties zijn onafhankelijk, maar ze hebben overlappende ideëen netwerken en stimuleren de vrije culturele manifestatie in Maastricht. Desalniettemin is hun toekomstig bestaan niet zeker. De culturele bezuinigingen van de huidige gemeenteraad hebben vooralsnog geen effect op de culturele vrijplaatsen aangezien ze autonoom functioneren en niet afhankelijk zijn van subsidies.

 

Echter, sinds 2010 is het kraken van panden in Nederland verboden. Wijzigingen in de bestemmingsplannen voor Maastricht kunnen elk moment roet in het eten gooien. De gebieden waar de kraakpanden en culturele vrijplaatsen zich bevinden, kwamen al eerder in het gedrang en de Mandril en Hotel de Ossekop werden reeds ontruimd. Om sterker te staan als organisatie en grotere idealen na te streven, hebben Landbouwbelang, Landhuis, Kunstfront, OHP9, B32 en Mandril de handen in elkaar geslagen en The Cultural Freezone Collective opgericht. Samen streven ze ernaar deel uit te maken van het culturele erfgoed van Maastricht. Open onderhandelingen met de gemeente zullen de beschikbaarheid van nieuwe culturele vrijplaatsen moeten waarborgen.

The building is officially owned by the municipality of Maastricht, but since 2002 it is being used by artists, musicians, programmers, designers and students who made it their home. The avarage inhabitant or visitor of Maastricht can only guess to what happens within the walls of the Landbouwbelang. Which is actually quite strange, since every week several cultural activities are being organised within and around the building, all open to the public. To provide a glimpse into this world, Bert Janssen spent a year capturing the activities of the Landbouwbelang and released a special book with a selection of the images he took.

Behind the big yellow doors, the cultural freezone Landbouwbelang always runs full speed thanks to the inhabitants, engaged volunteers and donations from it's visitors. With their activities they rebel against the "throwaway society" and stimulate awareness in eating and drinking, consumer behavior and spending leisure time. From beehives on the roof to a freeshop in the basement, every room of the Landbouwbelang has given birth to a fascinating initiative. "This is a magical place, I have the feeling I need to contribute to this," said a Spanish backpacker who captured the inspiring spaces with a little video camera.

You can get aquinted to the vegan or vegetarian biological kitchen while enjoying a Gulpener biological Ur-beer or a Bionade. You are also at the right place to enjoy a concert or jam-session. Within it's huge halls the Landbouwbelang offers young talent in both arts and theatre a place to expose themselves, a good example being the show of Cirque du Platzak which is hosted every year.

A new initiative was started in the garden of the Landbouwbelang. A group of volunteers started renovations on one of the badly maintained lockkeeper's houses in 2009. In 2011 the doors of the Landhuis opened in this house, a platform that connects people with sustabinable ideas and gives them the space to implement those ideas. The building which was declared uninhabitable now offers workshop area's, a fully equiped kitchen and a living room, made with sustainable materials from the surroundings.

Maastricht has plenty of cultural freezones of which the Landbouwbelang is considered the largest. The initiatives of this non-profit organisations are independent but have matching ideas, networks and target groups. Nevertheless, their future is unsure due to changes in the cultural field of Maastricht and a relatively new law which makes the squatting of buildings illegal in the Netherlands. Because of changing destination plans, Maastricht' squats Mandril and Ossekop have already been evicted. In order to pursue bigger ideals and stand strong as organisations, Landbouwbelang, Landhuis, Kunstfront, OHP9, B32 and the new Mandril have united as the Cultural Freezone Collective. Together they strife to be able to continue their activities and to become a part of the cultural heritage of Maastricht.

Thank you for confirming your not a robot. We'll keep you up to date about everything going on in the Landbouwbelang.

Troughout the years, the Landbouwbelang has been an experience for many people. A diverse group of artists, designers, producers, organisers, performers, artisans, students and many others made it their social place, their workspace and even their home. Trough their ideas, ideals, creations, constructions and energy they made the Landbouwbelang to what it is now.

By organising, creating and sharing experiences together a big community has formed itself around this place. Sometimes we have to say 'goodbye' to people, but we can always say 'hello' to new enthousiasts.

Here we would like to introduce all the people who contribute or have contributed to the Landbouwbelang. They are the inhabitants and daily users of this place, or have lived or worked here in the past. Together with a string of enthusiastic volunteers they offer you the oppurtunity to experience the Landbouwbelang and all it has to offer.

 

Joomla Social Extensions